Varför gjorde USA inte få inblandade i Vietnam situationen först att hjälpa fransmännen men beslutat att bekämpa senare?

Varför gjorde USA inte få inblandade i Vietnam situationen först att hjälpa fransmännen men beslutat att bekämpa senare?

Pres. Eisenhower, f.d. kontorist i Gen. MacAuther som sade att "USA inte får delta i ett land krig i Asien." IKE fick rådet av några av de gemensamma cheferna till kriget tillsammans med fransmännen för att säkra Camron Bay som senare (efter Nam kriget) används av Ryssland som en sub-bas. Jobb! IKE sa till dem att "vi behöver inte Camron Bay." Kennedy sa Nam var ett inbördeskrig, inte USA biz, sedan mördades. Johnson tog över och utvidgat den amerikanska rullen i asiatiska theater.
USA deltog från vägen tillbaka. Under andra världskriget lovade USA en ung nationalistiska ledare att tack för hans hjälp mot japanen, de skulle hjälpa Vietnam uppnå självständighet från fransk kolonialism efter kriget var över. Det löftet bröts, och fransmännen ockuperade åter Indokina. Kriget för självständighet började, och även om det var franska soldater som bar drabbas hårdast av striderna mot vad var uppfattas som kommunismen, merparten av kostnaderna för de franska styrkorna betalades av amerikanska gov't. Det var först efter 1954 när fransmännen sade de behövde mer pengar för att fortsätta, stora franska nederlag gjorde USA avskuren sina medel.

Vi slogs över hur regeringen i Vietnam kördes. De hade kommunismen vilket innebär att om någon behövde något i Vietnam som mat eller pengar, det gavs till dem.