Varför gör de utveckling certifikat lättare att räkna ut än med teckningsoptioner?

Fråga:

Varför gör de utveckling certifikat lättare att räkna ut än med teckningsoptioner?


Svar:

Teckningsoptioner rörelsen är huvudsakligen bara spaken certifikaten precipitously, eftersom ett alternativ alltid blockerar certifikat.

Certifikaten är men också i allmänhet mer komplicerat