Varför har Bank of America i detta stress test i USA skar av så dålig?

Fråga:

Varför har Bank of America på stresstest i USA skar av så illa, vet någon det? Ser fram emot för att svara.


Svar:

I princip säger stresstest ingenting, eftersom han gäller endast om alla prognoser, så faktorer som