Varför har de lions på vapensköldar?

Lejonet är en symbol för styrka och kraft.