Varför har Deutsche Post en mervärdesskatt undantaget?

Fråga:

Jag läste, som är att avskaffas i föreningförhandlingarna. Men varför har du som? Har också andra leverantörer av posttjänster?


Svar:

Detta är traditionellt befogat, eftersom det var bara brukade vara, när brevsändning fortfarande var en suverän uppgift.

Detta användes också för samtalsavgifter, där det föll men lång.

Idag gäller det enligt § 4 nr 11b endast direkt tillämpliga på postens tjänster.

Det var tydligt att FDP skulle gå det sprang.