Varför har din fru behandla dig som ett barn?

kanske din egenskap som en