Varför har du blodgrupp O och dina föräldrar varje har olika blod typer?

Varför har du blodgrupp O och dina föräldrar varje har olika blod typer?

Vi söker Type O blod med föräldrar av olika blod typer.
Föräldrarnas uppgifter:

  • Mamma typ A--kan vara AA eller AO därför kan bidra A eller O
  • Far typ B--kan vara BB eller BO kan därför bidra B eller O

Barnet får en gen från varje förälder:

  • Baby är typ BO
  • Baby är typ AO
  • Barnet är typ AB
  • Baby är typ OO

Den en faderlig blodgrupp som skriver O barn i allmänhet inte har är typ AB förälder, eftersom typ O kräver O bidrag från varje förälder.