Varför har du rättvis handel?

Varför har du rättvis handel?

Vi har rättvis handel så att alla samhällen i utvecklingsländerna kan tjäna en hel del pengar från att producera grödor. De får också anständiga arbetsvillkor, engagemang från köpare, lokal hållbarhet och rättvisa handelsvillkor för jordbrukarna och producenterna. Vi egentligen behöver inte"" rättvis handel, som du kan köpa dina produkter från många andra tillverkare, men köpa från rättvis handel hjälper stödja din medmänniska och känna igen deras grundläggande rättigheter. "Ger du dem ett liv" genom att stödja denna organisation. En annan orsak till rättvis handel är att det hjälper miljön genom att stoppa avskogning för massa grödan växer och det stöder hållbar förberedelser att minimerar vår miljöpåverkan. Rättvis handel omfattar många kulturer och säljer produkter som är unika för de platser som de kommer från och de människor som gör dem. Jordbrukare och hantverkare är involverade i hela processen, och rättvis handel försöker se till att deras produkter återspeglar människor och kulturer de kommer från. Vi har rättvis handel så att vi kan stödja alla i världen och ge dem lika chans att överleva. Ingen bör vara viktigare än någon annan och vi bör ge dem hjälp att se efter sina familjer.