Varför har fackföreningar nådde några löneökningar; är detta dåligt för ekonomin?

Fråga:

Varför har fackföreningar i 2009 så få lön ökar nått, är detta dåligt för ekonomin? Måste du skylla något fackföreningarna eller helt enkelt inte har varit där? Är faktumet att låg löneökning på de genomsnittliga inkomster inte gift för köpkraft och inhemska ekonomin?


Svar:

Det är balansen att möta:

Löner - kostar - inhemsk efterfrågan - säkerhet på arbetsplatsen

De senaste löneavtal innehåller jobbgarantier för alla förutom löneökningarna.