Varför har H2O en högre kokpunkt än H2S?

Vatten (H20) har väte bindning och London styrkor. Vätesulfid (H2S) har endast London styrkor. Anledningen till att vattnet har väte bindning och vätesulfid inte är att syre i vatten är mer elektronegativa än svavel i vätesulfid. Väte bindning sker endast mellan molekyler som har väte bundna till en mycket elektronegativa atom, som är antingen syre, fluor eller kväve.

Tänk på det: en väteförbindelse är en intermolekylära attraktion mellan väte i en atom och lone para av elektroner av en annan atom. För bond att existera måste det lone paret av elektroner höra till en elektronegativa atom, så det blir en stor tendens till attraktion.
H2O är mycket starkt väte bundna. Dessa obligationer kräver energi för att bryta resulterar i en högre kokpunkt.