Varför har järnvägsspår plankor mellan dem?

Varför har järnvägsspår plankor mellan dem?

Plankor är kända som slipers eller band. De tjänar två syften.

Först är att distribuera belastningen från tungt belastade hjul på stålskenor genom att ballasten under spåret. Andra är att knyta två skenor för att hindra dem från vandrade och att inte kunna styra tåget.