Varför har människor kommit till den nya världen?

Människor kom till nya världen av flera skäl.

  • Religionsfrihet--många länder kom att hitta mark att utöva sin religion.
  • Mark--många bönder kom för ny mark som väntade dem.
  • Pengar - många människor trodde att du i Amerika, gått på pengar.
  • Arbete--i många länder, du skulle inte fungera så de kom till jobbet där de ville ha.
  • Fred--vissa länder var i krig så folk skulle komma att fly kriget.