Varför har människor som Herodes och Pilatus vill döda Johannes Döparen och Jesus?

Herodes, liksom sin far, var en ond man, svartsjuk på sin ställning och tittade på Jesus som prophisied av konungen och uppfattas Jesus därför som ett hot. Ändå påstår sig vara religiösa Herodes hade närmare band med gudlösa Rom än sina undersåtar. Pilatus ville inte döda Jesus, i själva verket han gav judarna en möjlighet att göra inte så. Judarna förkastade denna möjlighet, utan föredrar en seditioness, mördare och tjuv att släppa dem och Jesus bli korsfäst. Pilatus sade han hittade inget fel med Jesus men för att behaga judarna släppte han Jesus till dem för att bli korsfäst.