Varför har Microsoft skrivit röd i det senaste året?

Fråga:

Varför har Microsoft skrivit röd i det senaste året? Kan också vara en effekt av den ekonomiska krisen?


Svar:

Vem betalar ingen röd skriven, men endast en schechtes 4. postat kvartalsresultat, leder till en försämring jämfört med det gamla räkenskapsåret 2007/2008.

Omsättningen i verksamheten år sjönk med 3 procent till 58,4 miljarder vinst föll 18 procent till 14,6 miljarder.

Så behöver ingen hartz IV ingen rädsla för Bill Gates.