Varför har plan cirkulär windows?

Varför har plan cirkulär windows?

Mycket bra fråga! Svaret är ganska enkelt. Eftersom ett plan är trycksatt finns en enorm kraft som trycker i alla riktningar. Fönstren i ett plan är en svaghet i flygkroppen. Om de där gjorda square till mycket kraft skulle inriktas på hörnen så småningom orsakar sprickor och en senare uppstår fel i flygkroppen.

De Havilland kometen var det första kommersiella jetplanet träda tjänst 1949. Det gjordes med relativt fyrkantiga fönster. Kort efter en serie olyckor började uppstå där planet bröt isär i mitten av flygningen döda allt ombord. Efter mycket undersöker det var upptäckt som kraschar där orsakade av fel i flygkroppen runt Fönstren. De Havilland gjort Fönstren mer rundade för att mildra problemet, men dess rykte var skamfilat och flygplanet misslyckades på marknaden på grund av olika orsaker.

Ett olyckligt, men viktig lärdom i historien om luftfart.