Varför har Ralph Ellison använder blindhet som ett tema i sin roman "Osynlig människa"?

Ralph Ellison används blindhet som ett tema för att han ville visa att människor inte vill se vissa saker, att de har kontrollen för att välja om de vill erkänna honom eller inte. genom att erkänna osynlige mannen ger de honom en identitet. Jag tror att Ralph också används temat för att visa att både svarta och vita människor vägrar att se honom och inte bara vitt.