Varför har tillväxtmarknader samtidigt sådana enorma problem?

Fråga:

Många år framväxande marknader med investerare var mycket uppskattad. Varför har tillväxtmarknader samtidigt sådana enorma problem?


Svar:

Du måste titta på detta göras åtskillnad mellan. Om de framväxande länderna har interna problem, har jag fråga. Problemet kommer mer från investor beteende. Detta är inte ny.

Långa, var utsikterna för god avkastning på tillväxtmarknader bra, speciellt efter den finansiella krisen. Nu men öka utsikterna som går upp i avkastning på många växter i de industriella länderna. Och därför många skiftar från "förorten" i exempel US området.

Detta avdrag kommer att släppa många tillgångar till ett värde som valuta där.