Varför har tuataras och platypuses överlevt dinosaurier?

Lycka till - att vara på rätt plats vid rätt tid. Moderna näbbdjuret är inget som gamla nog att ha varit runt med dinosaurierna dock - oldeset fossila - omkring 100 000 år - dinosaurierna var här ungefär 230 miljoner år sedan.-

SVAR 2: Ovanstående är inte strikt korrekt. Näbbdjuret fossil visar att tidigare platypuses var mycket lik moderna platypuses, bara större, medan tuataras har, naturligtvis, var praktiskt taget oförändrad eftersom de gick med dinosaurier. Det verkar att klimatförhållandena aktiverat dessa två varelser att fortsätta existera. Till skillnad från dinosaurierna, var de inte påverkas av ändringar längre ner i näringskedjan. Vidare, deras isolering från resten av världen aktiverat dem att frodas utan ständigt hot av rovdjur.