Varför hatar socialdemokrater och nynazister judar?

Hatet kommer från olika ställen. Bland nynazister är hat en oro över ras renhet. Nynazister anser att judar är omänskliga, underlägsen och ruttnande samhälle till kärnan. Bland socialisterna kommer hat från att Israel är en imperialistisk entitet och källan till många av världens sjukdomar. Det finns också vissa inslag av en rasism för högre förväntningar, vilket innebär att socialistiskt förväntar sig judarna att uppträda på ett moraliskt överlägsna sätt till andra människor genom att vara judar.

Naturligtvis, är båda åsikter felaktiga, eller Judar är lika med alla andra människor och aktivt bidrar till samhället, vanligtvis drar mer än deras per-capita-vikt och Israel är ett tillstånd av en endemisk Mellanöstern människor (som alltså inte är imperialistiska) vars politik är endast en mindre del av det våld och turbulens i Mellanöstern och bör inte påföras alla judar på samma sätt att åtgärderna som den kinesiska regeringen inte bör tillskrivas alla kineser.