Varför helium har låg kokpunkt?

Varför helium har låg kokpunkt?

Helium har en låg kokpunkt eftersom det finns ingen mellan särskilda krafter att attrahera det till andra helium atomerna. Det har inte tillräckligt elektroner till samt större atomer har slumpmässiga dispersion styrkor.
I sammandrag, ämnen som är flytande eller fast i rumstemperatur dvs har en hög kokpunkt, eftersom det finns krafter mellan atomer eller partiklar. Styrkorna kan vara:

  1. dipol-dipol interaktioner som väteklorid
  2. Random dipol växelverkan är typiska för stora molekyler eller atomer som jod, proteiner, organiska föreningar
  3. vätebindningen mellan molekyler. Det är därför liten molekyl vattnet är en flytande, alkohol, etanol har också vätebindningen mellan molekyler
  4. Sedan finns det crystal galler som Joniska ämnen t ex NaCl, bordssalt
  5. Metaller som hålls samman av omlokaliseringspolitiken elektroner och
  6. enorma nätverk av atomerna bundna till varandra som diamant och kiseldioxid.