Varför heter boken Watership Down?

eftersom författaren ville kalla det att namnet är taget från den kaniner destination, Watership Down, en kulle i norr Hampshire, England, nära där författare, Richard Adams, växte upp.