Varför hexan har låg kokpunkt?

Hexan har en låg kokpunkt eftersom molekylerna är större och tyngre. Hexan har en kemisk formel av C6H14. Kokpunkten hexan är 50-70C.