Varför industrialiseringen har negativa konsekvenser?

Varför industrialiseringen har negativa konsekvenser?

Industrialiseringen kan ha många negativa effekter. En av dem är föroreningar i området som är att vara industrialiserade. Fabriker och företag skulle förbrukar för mycket resurser och ge ut en hel del föroreningar i luften. De skulle också använda mycket el och energi. En annan negativ effekt skulle vara överfulla städer eftersom med så många människor behövs för att arbeta på fabrikerna, levnadsvillkor skulle förvärra och människor skulle vara trångt i bostäder. Dessutom kunde industrializationen orsaka långa arbetstider och låg lön med chefer/ledning som skulle spela en dictative roll i verksamheten. Arbetarklassens medborgare kunde så småningom uppror mot sina arbetsgivare, vilket leder till strejker och eventuellt en undergången för de i avgift. Men det finns många negativa effekter, det finns också flera positiva. Några av dessa skulle bli mer jobb, tekniska framsteg och kunskap.