Varför inte fler räntor faller?

Fråga:

Varför inte ge bankerna faktiskt låg ränta nivån till kunder? Jag menar är han nu ja har inte nyligen, men har länge varit ganska långt under. Sedan en Weitergebung av den låga intresse för kunder, skulle varje teori tippa. Vilka är skälen att räntorna inte faller mer?


Svar:

De flesta banker gäller föreskrivna räntesatserna, delvis endast efter många månader och naturligtvis också inte 1:1. Räntan är snarare en symbolisk betydelse för ekonomin i att företag och konsumenter pengar frågan att motivera (ekonomin stimuleras till följd), eftersom inte längre värt att spara till en låg nivå av räntor.

Bankerna alltid lik till snabbt acceptera sådana låga räntor för kreditränta, kan vara till exempel i Dispoanpassung som något längre tid: 9