Varför inte gamla människor som soda?

Varför inte gamla människor som soda?

För mycket sockerintag och att socker kan orsaka diabetes