Varför inte Kanada ingår i USA?

Varför inte Kanada ingår i USA?

Det är en bra fråga.

Sju år kriget som var slutade genom fördraget i Paris (1763) var den händelse som gjorde idén om oberoende populär i de 13 kolonierna. Kolonisterna var mycket missnöjda med de skatter som läggs på dem att betala för kriget.
-----------
Dock avträdde samma fördrag Kanada och de flesta av nya Frankrike till Storbritannien. Så i princip de hade just gått igenom en social upheavel och var nu nyligen del av Storbritannien. Mestadels kolonisterna i Kanada var franska. De var sociall extremt annorlunda än de 13 kolonierna som bestod nu av mestadels infödda född kolonister av brittisk härkomst.
-----------
Efter det amerikanska inbördeskriget var USA tillbaka i förvärv läge. Kronan var rädd att de skulle erövra Kanada (det var nog en giltig rädsla). För att förhindra detta de passerade den brittiska Nordamerika agera för att göra Kanada ett land (inte ett territorium av Storbritannien). De antog korrekt att USA inte skulle invadera ett självständigt land.