Varför inte McDonalds tjäna root öl?

Varför inte McDonalds tjäna root öl?

MC donalds sälja familjens mat