Varför inte regeringen leverera tillräckligt med mat och utrustning till den kontinentala armén?

De hade ansvaret för att avgöra hur kläder, mat och andra finansiella aspekter skulle betalas för de kontinentala armén soldaterna. Dessa stater inte höll på hur pengar att betala för dessa skyldigheter skulle erhållas lämnar brist på förnödenheter, skydd, kläder och andra förnödenheter för soldaterna. Kongressen hade makt att höja skatter för att betala för dem.