Varför inte rosor blå?

Några är Hybrid te Blue Moon för en.