Varför inte socker en sälja efter datum?

Varför inte socker en sälja efter datum?

Eftersom det inte "gå", mer än salt gör.