Varför inte solen som senare i vinter?

Varför inte solen som senare i vinter?

faktiskt i Nordamerika, solen går ner tidigare på grund av lutningen på jorden.