Varför Italien Tyskland och japan kapitulera under andra världskriget 2?

Italien kapitulerade eftersom folket egentligen aldrig ville ha kriget och var glad att bli av med Mussolini. Tyskarna kapitulerade eftersom de hade inget alternativ, deras flygvapen var borta, deras armé var helt uppvispat.  Japanska kapitulerade eftersom de var oroliga för nukleär förintelse.