Varför Japan och Italien tillsammans med Tyskland i World War 2?

Italien ville ta vad det kunde. Japan var opportunistiska eftersom de ville kontrollera Stilla havet och trodde att de hade en mycket bättre chans medan USA och andra allierade var fokuserade på Tyskland. Deras ideologier liknade med nazisterna (medborgaresocialisterna) av Tyskland och Österrike som är rasistiska och har en stark tro att den ariska rasen var vida överlägsen alla andra, och den japanska tro att renheten av sina anor skulle ge dem möjlighet att leverera ett krig som orent medborgarna i de allierade länderna inte skulle kunna uthärda.