Varför John Admans namn bok Watership Down?

Varför John Admans namn bok Watership Down?

Watership Down var en stor gräsyta där kaninerna levde.