Varför kallas det beräknade kapital "Betriebsnotwendiges" för bestämning av kalkylränta

Fråga:

Hallå

Varför är huvudstaden, kallas för den är att beräkna kalkylränta efter tillbakadragandet av avdraget för kapital, "engångs-kapital? Höger, eftersom målet med sin beräkning (beräkning av kalkylränta) det är användbart, utan ränta bär skulden kallas trigger kapital totalt kapital (= Rörelseresultat netto tillgångar) att dra bort, jag förstår bara inte varför bara denna Kapial bör operation nödvändig. Räntebärande skulder kan köras även nödvändiga (t.ex. om du köpt råvaror på målet).


Svar:

Det handlar om det teoretiska synsättet, huruvida det disponibla kapital krävs för en fungerande prestanda. Detta är inte bett på passivsidan av balansräkningen struktur, EK eller FK.

Detta nödvändigt kapital måste förräntas - teoretiskt - på rätt sätt. Detta mycket gamla koncept återspeglas i prissättningen av företagstjänster upphandling (LSÖ och LSP) i decennier. De överskjutande tillgångarna (företag bostäder) är inte tillhandahållande. Den officiella kontrollen kom också från den felaktiga uppfattningen, att icke räntebärande skulder ("ansvar för L + L") är huvudstaden av avdraget som en fri tillägg. Denna implicita kostnaden för kapital (t.ex. saknas konto utnyttjande) var helt enkelt bort definieras av eller tas bort. Vid den tidpunkten hade allmänheten prissätter inspektören från IRS en fortfarande "begränsade" verklighetsuppfattning till förmån för sin arbetsgivare.