Varför kallas det hundraåriga kriget om det varade 116 år?

Mycket enkelt, historiker kände namnet "The hundraåriga kriget" var mer dramatisk än "The och sexton hundraårskriget"