Varför kallas omvända konvertibler inte lika certifikat?

Fråga:

På något sätt jag är lite förvirrad, varför inte är lika med omvända konvertibler certifikat kallas, det är fortfarande samma!


Svar:

Om det skulle vara samma sak, skulle det finnas inga andra uttryck.

Ett lager lån är ett lån där återbetalningen beroende på referensen pris i pengar eller i Aktein.

När ett certifikat återbetalas i pengar. Återbetalning, eller avkastningen är kopplad till en referensränta, eller ett annat villkor.