Varför kan du luktar varm mat bättre än kall mat?

Varför kan du luktar varm mat bättre än kall mat?

Den kommer verkligen ner till energi. Värme är en form av energi, och om du tittar på två plattor av samma måltid och undrar vad skillnaderna är, blir värmeenergi spännande molekylerna i en och avsaknad av nämnda aktivitet i den andra. Anledningen till varm mat ger av en gas är eftersom värmen orsakas av molekyler i maten att flytta runt som när accelererade nog kan bilda en gas. Detta kan ses i avdunstningen av vatten när det är kokt. Detta betyder inte att din mat är indunstning bara det med tillräcklig värme fukt i maten kommer avger en gas som ett resultat av värmeenergi spännande molekylerna. Detta skulle vara en transferal av värmeenergi omvandlas till rörelseenergi, dvs rörelsen hos molekylerna i kemi.