Varför kan en medicinsk assistent köpa en yrkes ansvars försäkring separat från arbetsgivarens policy?

Varför kan en medicinsk assistent köpa en yrkes ansvars försäkring separat från arbetsgivarens policy?

För att skaffa sig ytterligare (kompletterande) täckning om försäkringen arbetsgivare är otillräcklig.

När assistenten vill ha ett extra lager av täckning utanför de gränser som anges av principen för arbetsgivare.