Varför kan inte skeppare gå till Danmark?

Varför kan inte skeppare gå till Danmark?

Han var en pingvin som visste Hitler