Varför kände råttor av NIMH de behövde för att läsa så många böcker?

så de kan lära sig mer om världen