Varför kannibal få sparkade igång lekplatsen?

För att spela med hans mat.