Varför kanske du får ingen inbjudan till ett bröllop du förväntas bli inbjuden till?

Varför kanske du får ingen inbjudan till ett bröllop du förväntas bli inbjuden till?

Familjefejden svar
1. du är ex
2. förlorade i mail
3. familjen endast
4. mad på dig
5. glömde du
6. små bröllop