Varför kastades stenar på mannen som gjorde det första snittet i kroppen?

I processen att göra en mumie, kastades stenar mot den person som gjorde det första snittet på kroppen. När kroppen kom en av assistenterna gjorde ett snitt på vänster sida av buken så att inre organ kunde tas bort. Det var tänkt att vara dåligt "såra" en kropp som denna, så andra assistenterna skulle kasta stenar på en som cutten. Detta var inte tänkt för att skada honom, det var bara en del av ceremonin.