Varför kommer prästen ber din gothram när du går till templet?

Varför kommer prästen ber din gothram när du går till templet?

Svara för varför förmedla PRAVARA att besvara denna fråga, måste jag förklara en liten sak. Med i brahman gemenskapen, ur min förståelse, det fanns 2 kategorier, nämligen Vaidika Brahmana som Niyyoga Brahmana. Du kommer undestand medellen resonera av kategorisering som sådan, när du förstår vad varje kategori skall göra. Först kommer Vaidika Brahmana gemenskapen. De är inställda att tjäna hela man slag genom att utföra alla Poja relaterade aktiviteter. Denna poja relaterade aktiviteter kunde vara

  1. Pooja på Temple
  2. Pooja på någon ceremoni för den mänskliga slag
  3. Ceremoni kan vara för en glad tillfälle liksom sorgligt tillfälle

Så, genom att förstå ansvaret från ovanstående kan vi förstå är att människor från denna gemenskap är tänkta att vara friest för hela den mänskliga världen. Men sedan när det hela mänskligheten har att utföra pooja hemma, de kan göra det dem själv, så länge som det är uteslutande med i hem eller familj. Konceptet kommer sedan när familjen har att utföra poja och bjuda in andra familj vänner eller släktingar, som ett exempel pooja utförs vid tiden för nya hus. Vid sådana händelser kommer familjen inbjuder brahminerna från Vaidika gemenskapen och be dem att utföra pooja å deras vägnar... FÖR DERAS RÄKNING... Detta är anledningen till prästen frågar din PRAVARA medan peforming pooja och familjen inleds sådan pooja kommer att uttala "MA MA.." inother ord, ME.