Varför kristarna välkomna muslimerna till Spanien?

De härskande klasserna i Spanien härstammade från visigoterna, som hade antagit kristendomen ariansk sekt. När kungen av Spanien konverterade till katolicismen, tänkte han kräva samma alla sin adelsmän. Adeln visste att de skulle ha religionsfrihet, under islamiskt styre, så välkomnas muslimerna till Spanien.