Varför läroböcker presentera information som om det vore sant?

Eftersom det oftast är.

Läroböcker presenterar information som om det vore sant eftersom deras syfte är att presentera korrekt och giltig information. Felaktig information har inget värde i en lärande miljö, om det inte identifieras som sådan och används för att illustrera aspekter av fel.