Varför låter olika musikinstrument annorlunda även när du spelar samma tonhöjd med samma intensitet?

Ljudet kommer från musikinstrument är mycket komplex och kan ses som en oändlig summa av sinusvågor av olika frekvenser. Planen som du hör och identifiera kallas grundläggande frekvensen. Dock den tonen, eller ljudkvalitet, ett instrument präglas av harmoniska frekvenser den avger som är heltal multiplar av grundläggande frekvensen. Grundläggande frekvensen är mycket högre än den övertoner varför du höra det som en enda pitch. Olika instrument släpper ut olika nivåer av harmoniska frekvenser när klingande och således producera olika toner. Till exempel tenderar Bleckblåsinstrument att producera udda heltal övertoner medan Träblåsinstrumentet instrumenterar tenderar att producera även heltal övertoner. Även några kännetecken som den döende volymen och frekvens i en gitarr skiljer det från en något annat instrument. Detta händer eftersom inledningsvis när strängen är plockade, det svänger mer, det vill säga dess längd ökar mer när den når de extrema punkterna. Således vid den ögonblicken är spänningen mer jämfört med några svängningar senare. Frekvensen dör därmed tillsammans med volymen. Fiolen har ett olika karakteristiska ljud på grund av dess konstant volym och frekvens, förutsatt personen flyttar fören med samma hastighet och kraft.