Varför människor tror han var galna William Blake?

Varför människor tror han var galna William Blake?

eftersom han var inspirerad av änglar och han skulle gå genom gatorna proklamera för att se vinklar och Gud i Fönstren och han skulle ha diskussioner med spirit.