Varför måste de flesta mjölk i USA förvaras i kylskåp vid alla tider medan avdunstat konserverad mjölk och mjölk i kartong behållare som säljs i Europa inte behöver förvaras i kylskåp tills de är öppna?

Färska, pastöriserad eller förlängd hållbarhetstid mjölk måste förvaras i kylskåp eftersom behandlingen inte tar bort alla nedbrytande bakterier från produkten.  Kyl bromsar tillväxten av nedbrytande bakterier och garanterar att produkten förblir fräsch längre.
UHT-behandlad eller steriliserad mjölk har en lång shelflife och behöver inte förvaras i kylskåp före öppnas.  Detta beror på att alla nedbrytande bakterier förstörs under bearbetningen (vanligtvis en mycket hög temperatur under en kort tid).  Endast en gång öppnade kommer nedbrytande bakterier förorena produkten och börja växa.